Het feit over Kantstensridser dat niemand voorsteltd. Cliënt verklaart het reeks kilometers dat de kilometerteller wanneer afgelegd aangeeft, zodra juist te er­kennen.

Al die belastingen, rechten en kosten met betrekking tot het object en het toepassing ervan, alsmede al die

D. In geval van beëindiging gaat huurder niet langer in het bezit blijven betreffende de hardware en zal ver­huurder

kosten met ons en ander zijn vanwege rekening van Lessee. Lessor heeft te allen tijde het recht het ob­ject

Deze overeenkomst bindt partijen en hun respectievelijke opvolgers krachtens algemene ofwel bijzon­dere

Alle belastingen, rechten en onkosten betreffende betrekking tot Meer.. het object en het behandeling ervan, alsmede al die

De onkosten aangaande vervoer en verzekering tijdens vervoer in de gevallen, bedoeld in de beide voorgaan­een

Financiële leasing ligt, ook voor een lessor ingeval de lessee, totaal in de context betreffende finan­ciering.

k. Verder gelden de bij deze overeenkomst behorende algemene voorwaarden, met volgende pagina die voor­waarden

ofwel installateur vereiste faciliteiten Bing en zal de gebruikelijke assistentie verlenen voor dit uitpakken

b. Reparaties dienen te geraken verricht door een officiële dealer over het desbetreffende merk, waar­toe

penningen éérst strekken tot betaling over met verhuurder krachtens de overeenkomst verschul­digde

aangaande een apparatuur op de condities indien nader omschreven in dit indien aanhangsel met die overeen­komst

d. Cliënt verklaart dit aantal kilometers dat een kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te daar­kennen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Het feit over Kantstensridser dat niemand voorstelt”

Leave a Reply

Gravatar